Babylon Pro 10.5.0.18

Babylon Pro 10.5.0.18

Babylon LTD. – 7,6MB – Demo – Windows
ra khỏi 69 phiếu
4 Stars User Rating
Babylon là nhà cung cấp hàng đầu của thế giới của nhanh trực tuyến và ngoại tuyến từ điển và dịch thuật phần mềm trong hơn 75 ngôn ngữ trong một cú nhấp chuột đơn giản và đang được sử dụng bởi hàng triệu người sử dụng tư nhân và các tổ chức tại hơn 200 quốc gia.

Babylon 8 duy trì dẫn đầu với nhiều ngôn ngữ, trang web đầy đủ và tài liệu dịch và tích hợp liền mạch với Microsoft Office speller.

Mới và cải tiến Babylon 8 đã làm tất cả công việc cho bạn với tính năng tự động mới: đầy đủ trang web dịch, Dịch thuật đầy đủ tài liệu, tích hợp liền mạch với Microsoft Office speller, dễ dàng truy cập và nhiều hơn nữa.
Với Babylon 8, sự hiểu biết, đọc và viết ở tất cả ngôn ngữ là dễ dàng hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Tổng quan

Babylon Pro là một Demo phần mềm trong danh mục Giáo dục được phát triển bởi Babylon LTD..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.356 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Babylon Pro là 10.5.0.18, phát hành vào ngày 10/04/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

Babylon Pro đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 7,6MB.

Người sử dụng của Babylon Pro đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Babylon Pro!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 2.356 UpdateStar có Babylon Pro cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Babylon LTD.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại